vår 2021
DTE-2603 Programmering for mobil - 10 stp

Sist endret: 10.05.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teori og praksis går hånd i hånd, dvs. ca. halvparten teori og halvparten lab og øvingsoppgaver. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2605 Programmering 1eller ITE1900 Programmering 1

Studiepoengreduksjon

ITE1802 Programmering for mobil 10 stp

Innhold

Dette er i hovedsak et praktisk programmeringsfag som fokuserer på utviklingsplattformen Android fra Google. Følgende tema er aktuelle:

- Generell utvikling applikasjoner for mobile enheter

- Brukergrensesnitt (GUI)

- Stiler og tema

- Ressurser

- Bruk av Internett-tjenester

- Livsløpsmetoder til de ulike applikasjonskomponentene.

- Filer & tilstandshåndtering

- Bruk av lokale databaser (SQLite)

- Kart og lokasjonsbaserte tjenester

- Bakgrunnsaktiviteter

- Bluetooth, WiFi, SMS og MMS

I løpet av faget vil studentene utføre flere praktiske programmeringsoppgaver der studentene utvikler på PC og tester både i emulator og på ekte enheter (nettbrett, telefon). Laben er utstyrt med nettbrett som studentene kan låne til dette formålet.


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet, DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomføring skal studenten ha fått kunnskap om

 • Applikasjonskomponentene Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider og IntentService.
 • Bruk av stiler og tema.
 • Livsløpsmetodene til de ulike applikasjonskomponentene.
 • Layout-managere.
 • Adapterklasser.
 • Ressursfiler for ulike skjermstørrelser og språk.
 • Serverapplikasjoner og JSON.
 • Lokale databaser (SQLite).
 • Bruk av tråder og AsyncTask.
 • Lokalisering og Google Maps.
 • Preferanserammeverket.
 • Sikkerhetsmekanismene i Android.
 • Enkle serverapplikasjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomføring være i stand til å:

 • Bruke AndroidStudio på en effektiv måte.
 • Bruke vanlige GUI-elementer for å lage tiltalende brukergrensesnitt.
 • Bruke stil og tema i Androidapplikasjoner.
 • Håndtere applikasjoners livssyklus og konfigurasjonsendringer.
 • Utvikle språktilpassede applikasjoner.
 • Bruke JSON og Gson-biblioteket til enkle klient/tjener-applikasjoner.
 • Utvikle enkle serverapplikasjoner.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokal database og filer.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokalisering og Google maps.

Generell Kompetanse:

Etter gjennomføring vil studentene kunne:

 • Utvikle Androidapplikasjoner til nettbrett og/eller mobiltelefoner.
 • Tilpasse applikasjoner ulike språk og skjermstørrelser.
 • Utvikle brukergrensesnitt vha. XML.
 • Kan formidle kunnskap om programutvikling for mobile enheter.
 • Planlegge og gjennomføre større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Bevissthet om etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktisk programmeringsarbeid.

Prosjektarbeid.


Eksamen

Arbeidskrav

Totalt 4 obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått. Det er krav til tilstedeværelse i 2/3 av alle gjennomførte forelesning/labtimer hvor lærer er til stede.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

 • En av de obligatoriske øvingene, bestemt av emneansvarlig.
 • En større prosjektoppgave. Gruppe.
 • En e-test under tilsyn.

Alle må være levert og bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på individuell test. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave eller obligatorisk øving må disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2603