vår 2021
DTE-2605 Programmering 1 - 10 stp

Sist endret: 10.05.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

ITE1900 Programmering 1 10 stp

Innhold

Objektorientert programmering (tema noe avhengig av valgt lærebok):

 • Arv og polymorfi
 • Feilhåndtering
 • GUI programmering med hendelseshåndtering
 • Lambda expressions
 • Abstrakte klasser og interfaces
 • Binær I/O, serialisering
 • Rekursjon
 • Trådprogrammering
 • Nettverksprogrammering


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2805 Spilldesign og 3D-modellering

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering.

Kandidaten kjenner til hva som ligger i begrepene arv og polymorfisme.

Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen, blant annet abstrakte klasser og interfaces.

Kandidaten kjenner til mekanismene for hendelsesorientering i Java GUI programmering.

Kandidaten kjenner til serialisering, rekursjon og trådprogrammering.

Ferdigheter:

Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.

Kandidaten kan programmere grafiske grensesnitt med hendelseshåndtering.

Kandidaten kan skrive programmer mot binærfiler og kan utnytte serialisering.

Kandidaten kan bruke et versjonshåndteringssystem.

Kandidaten kan skrive rekursive funksjoner.

Kandidaten kan skrive programmer med tråder og mot internett.

Generell kompetanse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Kandidaten vil tilegne seg avanserte programmeringskunnskaper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med teori og praktiske eksempler.

Ukentlige (ikke obligatoriske) øvingsoppgaver.

Elektroniske tester, kontrollspørsmål knyttet til gjennomgått stoff.

Obligatoriske øvingsoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav

5 obligatoriske oppgaver hvor 4 må være godkjent

Det kreves oppmøte i minst 2/3 av øvinger og forelesningstimer hvor lærer er tilstede.. Oppmøteregistrering.

Eksamen og vurdering

Bokstavkarakter. 5 timers digital eller skriftlig eksamen (med tilsyn, uansett eksamensform).

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2605