vår 2021
GEO-2001 Mineralogi - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-103 Mineralogi 9 stp

Innhold

Innhold
 • Indre struktur, symmetri og ekstern morfologi til mineraler
 • Bindinger i krystallstrukturer, strukturelle enheter i mineraler
 • Krystallvekst, defekter, tvillinger
 • Mineralkjemi, blandbarhet av mineralets endeledd
 • Mineralets fysiske egenskaper
 • Enkelt-, dobbelt- og ringsilikater
 • Kjede- og sjiktsilikater
 • Malmmineraler (oksider, sulfider, sulfater)
 • Introduksjon i polarisasjonsmikroskopi

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om grunnleggende symmetrielementer i mineraler og mineralets krystallsystem
 • forståelse for de grunnleggende prinsipper av blandbarhet av mineralets endeledd
 • forståelse for den systematiske oppdelingen av mineraler på bakgrunn av kjemisk sammensetning og intern struktur
 • forståelse for den kjemiske sammensetningen av forskjellige silikater og malmmineraler 
 • kunnskap om stabilitetsgrenser for de vanligste mineralgruppene 

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive forskjellige mineralgrupper og forstå de kjemiske variasjonene innenfor disse gruppene
 • identifisere vanlige mineraler i håndstykke
 • bruke polarisasjonsmikroskop

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i vanlige mineralgrupper og deres tilstedeværelse i forskjellige bergarter i jordskorpa og mantelen
 • evne til å utføre tolking av kjemisk sammensetning og struktur av forskjellige silikat- og malmmineraler basert på trykk- og temperaturforholdene da de ble dannet
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen mineralogi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

13 forelesninger (26 timer) og 13 øvelser (39 timer).

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

-godkjente øvelser

-1 timers kursprøve som består av identifikasjon av silikat- og malmmineraler i håndstykker (bestått/ikke bestått)


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2001