vår 2021
MBI-1105 Basal Biokjemi - 10 stp

Sist endret: 07.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelor i bioingeniørfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Godkjent laboratoriekurs i MBI-1101-1 og gjennomført laboratoriekurs i MBI-1103-1.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Innhold

Generell biokjemi rettet mot laboratoriemedisin.

Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Gjøre rede for struktur og funksjon til de viktigste molekylære byggesteinene i prokaryote og eukaryote celler.
 • Beskrive cellas energiomsetning og metabolisme og hvordan disse prosessene er knyttet til de forskjellige organeller i cella.
 • Forklare grunnleggende begreper i enzymologi og knytte dette til enzymatiske analysemetoder.

Ferdigheter

 • Vise ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhetsrutiner, samt tolke og presentere eksperimentelle data muntlig og skriftlig.
 • Greie ut om grunnleggende konsepter og metoder innen teoretisk og eksperimentell biokjemi

Generell kompetanse

 • Tolke og rapportere analyseresultat kvalitativt og kvantitativt.
 • Følge vanlige sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid og intern laboratoriepraksis med innlevering av mapper som må godkjennes.

Eksamen

Eksamen:

Innlevering av 2 av de 3 skriftlige arbeidene fra studiemappen er eksamen for emnet. Et arbeid blir tilfeldig valg ut, og et arbeid vil velges ut av studenten selv.

Vurderingsform for emnet er karakter A-F (F er stryk).

 

Arbeidskrav:

 • Innlevering av 3 skriftlige arbeid (studiemappe)
 • Intern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved konte trekkes ett av de skriftlige arbeidene på nytt, og studenten får levere ett valgfritt arbeide på nytt.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-1105