vår 2021
MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin - 10 stp

Sist endret: 07.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelor i bioingeniørfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Godkjent laboratoriekurs i MBI-1101-1 og gjennomført laboratoriekurs i MBI-1103-1.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Innhold

Analytiske metoder innenfor laboratoriemedisin og nukleærmedisin.

Emne dekker både teoretisk bakgrunn av metoder, apparatenes oppbygning og praktisk anvendelse alene eller i kombinasjon med hverandre.

Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet.


Hva lærer du

Kunnskap

  • Forklare ulike apparaters generelle oppbygging og metoders prinsipp.
  • Ha kunnskaps om metoders feilkilder og begrensninger.

Ferdighet

  • Utføre analyser og påvise eller beregne analytters konsentrasjon

Generell kompetanse

  • Utføre prosedyrene korrekt og gjøre beregninger selvstendig.
  • Begrunne og utføre utvalgte analyser og gjøre rede for deres prinsipper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, nettkurs, gruppearbeid og intern/ekstern laboratoriepraksis med innlevering av journal/skjema som skal godkjennes.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig skoleesksamen (x timer). Eksamen bedømmes med karakter A-F (F er ikke bestått).

Arbeidskrav:

  • Bestått praksis

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MBI-1106