vår 2021
MDA-1008 Journalistikk - 20 stp

Sist endret: 15.01.2021

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet er praktisk-teoretisk. Innføring i journalistisk arbeidsmetode, etikk og pressens rolle. Journalistisk produksjon og presentasjon på ulike plattformer.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten har

 • Grunnleggende kunnskap om pressens rolle.
 • Grunnleggende kunnskap om journalistisk metode og presseetikk.
 • Grunnleggende kunnskap om journalistiske sjangre.

FERDIGHETER

Kandidaten 

 • kan lage journalistisk innhold for ulike plattformer: radio/podkast, TV, avis, nett
 • kan diskutere presseetiske problemstillinger og pressens rolle i samfunnet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan reflektere over eget og andres journalistiske arbeid
 • kan forstå pressens rolle og anvende journalistiske arbeidsmetoder


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan. Selvstendig arbeid med skriftlige, praktiske og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper. Veiledning både individuelt og i grupper.

 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen:

- Individuell skoleeksamen - 4 timer, teller 50% av endelig karakter

- Produksjonsmappe, teller 50% av endelig karakter

Bokstavkarakterer A - F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk.

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED07_06 Journalistikk 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDA-1008
 • Undersider