vår 2021
MDA-1011 Film-og fjernsynsproduksjon - 20 stp

Sist endret: 15.01.2021

Emnetype

Obligatorisk for Bachelor i medieproduksjon.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, MDA-0750 Examen facultatum - Medieproduksjon, MDA-1003 Introduksjon til medieproduksjon, MDA-1007 Medier, kommunikasjon og brukere, MDA-1008 Journalistikk

Innhold

Emnet er praktisk-teoretisk og omhandler:

 • Hvordan film- og fjernsynsfortellinger blir utformet (narrativ form, stil, sjanger), samt hvordan og hvorfor de påvirker oss som tilskuere
 • Film- og fjernsynsanalyse

Video- og lydproduksjon for dokumentar og fiksjon


Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om film- og fjernsynsfortellinger og mediespesifikke trekk ved dem.
 • har grunnleggende kunnskap om film- og fjernsynsanalyse som tekstanalytisk metode.
 • har kunnskap om det teknologiske fundamentet for produksjon av lyd og video.
 • har kunnskap om digital medieproduksjonsteknologi og utstyret som benyttes.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan beskrive film- og fjernsynsfortellinger med et faglig og mediespesifikt vokabular.
 • kan gjøre rede for hvilke funksjoner og effekter ulike teknikker som benyttes i film- og fjernsynsfortellinger har og får.
 • kan utvikle en idé til et ferdig film- eller fjernsynsmanus.
 • kan planlegge og gjennomføre produksjon og etterarbeid på korte film- og fjernsynsfortellinger i samarbeid med andre.
 • kan reflektere over- og argumentere for egne valg i filmproduksjonsprosessen på et faglig grunnlag.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan presentere film- og fjernsynsfaglig stoff både i muntlig kortform og i lengre skriftlig form etter akademiske retningslinjer.
 • kan bidra til god praksis gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og workshops etter timeplan.

Filmanalyseseminarer med muntlige framlegg fra studenter.

Selvstendig arbeid med skriftlige og praktiske arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Praktiske filmproduksjonsøvelser i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen:

Individuell skriftlig semesteroppgave (vektet 50 %) og gruppeproduksjon (vektet 50 %).

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDA-1011
 • Undersider