vår 2021
MDA-1014 Mediebransjen - 10 stp

Sist endret: 15.01.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Obligatorisk Bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Hva kjennetegner mediebransjen? Emnet fokuserer på politiske, økonomiske og kulturelle rammevilkår for mediebransjen, inkludert forholdet mellom kultur og næring, støtteordninger, og den nasjonale mediebransjen i en lokal og global kontekst.   

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om den norske mediebransjen, inkludert film, tv, og journalistikk
  • har kunnskap om rammevilkår og hva som påvirker mediebransjen

FERDIGHETER

Studenten

  • kan gjøre rede for, og reflektere over, hva som kjennetegner mediebransjen
  • kan gjøre rede for, og reflektere over, hvilke strukturer og rammevilkår som påvirker mediebransjen 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • forstår mediebransjen i en politisk, økonomisk og kulturell kontekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan.

Selvstendig arbeid med skriftlige og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper. 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Skoleeksamen 4 timer


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MDA-1014
  • Undersider