vår 2021
MDA-2003 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning - 20 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på Bachelor i Medieproduksjon 

Obligatorisk forkunnskapskrav

MDA-1001 Filmproduksjon, MDA-1005 Fordypning Medieproduksjon

Innhold

Fordypningen bygger på emner tatt i de tidligere 4 semestrene.

Fordypning innenfor ett av disse områdene:

 • Journalistikk for nett og trykte medier, radio og/eller fjernsyn
 • Kort dokumentarfilm
 • Kort fiksjonsfilm
 • Annet studentdefinert felt som godkjennes av emneansvarlig

Medieproduksjonen vil ha visse økonomiske og ressursmessige rammer.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har videreutviklet tidligere ervervet kunnskap om teori og historie innen den valgte fordypningen.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vise en videreutviklet produksjonskompetanse innen den valgte fordypningen.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid.
 • utføre prosjektbasert arbeid innenfor det valgte fordypningsområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Emnet er hovedsakelig basert på ukentlig praktisk instruksjon og veiledning 1 til 1, men med ukentlige prosjektutviklingsmøter og prosjektoppdateringsmøter i plenum.

 

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen: 

Eksamensproduksjonen (prosjektoppgave) blir gitt en enkelt karakter og består av ett eller flere medieprodukter (avhengig av type produksjon) og en tilhørende produksjonsrapport (vekting 3/4 produksjon og 1/4 rapport). Ingen deleksamener.

Retningslinjer for rapporten blir gitt ved semesterstart. 

Bokstavkarakter A-F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. 

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDA-1004 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning 20 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDA-2003
 • Undersider