vår 2021
REI-1104 Innovasjon og opplevelsesproduksjon - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Emnet fokuserer på teorier og faglige verktøy hentet fra markedsføring, opplevelsesøkonomi og innovasjon som grunnlag for analyse og utvikling av opplevelsesproduktet. Det teoretiske rammeverket knyttes til praktiske case som gjennomføres i samarbeid med ulike reiselivsbedrifter.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om begreper, modeller og teorier innenfor opplevelsesproduksjon
 • har kunnskap om markedsføring og opplevelsesøkonomi
 • har kunnskap om utvikling av ulike opplevelsesprodukter
 • har kunnskap om innovasjonsprosesser gjennom videreutvikling av opplevelsesprodukter

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori i analyse og evaluering av opplevelsesprodukter
 • kan analysere og utvikle opplevelsesprodukter tilpasset ulike målgrupper
 • behersker verktøy og metoder for å skape verdibaserte aktiviteter og opplevelser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i innovasjonsprosesser i utvikling av opplevelsesprodukter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

 

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

 • 70% obligatorisk deltakelse i undervisningen
 • 1 gruppeoppgave som består av en muntlig presentasjon og en skriftlig besvarelse

Eksamen:
Individuell skriftlig hjemmeeksamen á 5 dagers varighet. Omfang: 3000 - 5000 ord.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1104
 • Undersider