vår 2021
REI-1105 Bedriftskunnskap i reiselivet - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Emnet har fokus på bærekraftig drift og bedriftsutvikling, basert på en grunnleggende forståelse av markedet. Studenten får kjennskap til sentrale styringsverktøy og lovverk som er relevante for reiselivsnæringen.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale lover, regelverk, standarder, avtaler og krav for reiselivsbedrifter
 • kunnskap om styrings- og kontrollverktøy
 • kunnskap om økonomi og økonomistyring

Ferdigheter

Studenten kan

 • tilpasse kvalitet og pris på reiselivsprodukter ut fra etterspørsel og behov
 • utarbeide produktkalkyler, strategiske priser, budsjett og kontroll
 • foreta entreprenørielle risikovurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår entreprenørskap i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.


Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

 • 70% obligatorisk deltakelse i undervisningen
 • 1 skriftlig individuell oppgave


Eksamen:

Skriftlig individuell skoleeksamen á 4 timers varighet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1105
 • Undersider