vår 2021
REI-1106 Kommunikasjon og storytelling - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Emnet har fokus på utvikling av muntlig og digital formidlingskompetanse. Gjennom anvendelse av relevante kommunikasjonsfaglige verktøy og uttrykksformer, får studenten et innblikk i storytelling og lærer å utvikle og formidle visuelt, muntlig og digitalt innhold tilpasset ulike målgrupper.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om formidling på ulike kommunikasjonsflater
 • forstår sammenhengen mellom ulike kommunikasjonsuttrykk
 • har grunnleggende kunnskap om oppbygging og fremføring av en formell presentasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle visuelt, muntlig og digitalt innhold
 • tilpasse formidling til ulike målgrupper
 • anvende relevante kommunikasjonsfaglige verktøy og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • samarbeide og kommunisere profesjonelt innad i egen organisasjon og med eksterne aktører
 • reflektere rundt etiske problemstillinger i kommunikasjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, workshops, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

 

Evaluering av emnet i henhold til Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning sine retningslinjer for evaluering.


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

 • 70% obligatorisk deltakelse i undervisningen
 • 1 skriftlig oppgave i gruppe eller individuelt
 • 1 muntlig gruppe- eller individuell presentasjon

 

Eksamen:

En individuell skriftlig hjemmeeksamen á 5 dagers varighet. Omfang: ca. 2500 ord.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1106
 • Undersider