vår 2021
SAK-1002 Kunst 2 - 30 stp

Sist endret: 27.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1001 Kunst 1

Innhold

Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid

Introduksjon til:

 • Flere praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Flere verktøy som er nødvendige for å etablere egen atelierpraksis
 • Kunstneriske kontekster

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper

 • Om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Om å presentere og dokumentere eget verk muntlig
 • Grunnleggende kunnskaper om å kontekstualisere eget arbeid muntlig

 

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere, presentere og kontekstualisere eget arbeid muntlig

 

Generell kompetanse

 • Forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt grunnleggende forståelse for kontekstualisering knyttet til eget arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Portfolio inneholdende
 • Beskrivelse av og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
  • Billeddokumentasjon av verk laget i tilknytning til kurs/ workshop
  • Kort beskrivelse av innhold i kurset
  • Refleksjon rundt eget læringsutbytte
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist talks og ateliersamtaler
  • Refleksjon rundt den kunstneriske praksis som ble presentert
 • Innlevert tekst
  • Dokumentasjon av verk presentert i utstilling
  • Presentasjon og dokumentasjon av annen kunstnerisk praksis eller relevante studier/arbeid i løpet av semesteret

 

Eksamen består av to deler som vurderes under ett:

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav og den muntlige presentasjonen av kunstneriske arbeider.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått 

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1002