vår 2021
SAK-1004 Kunst 4 - 30 stp

Sist endret: 26.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1003 Kunst 3

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Fordypning i spesifikke verktøy for egen praksis
 • Videre utvikling av gruppekritikk som verktøy
 • Introduksjon til
  • kuratorisk arbeid og praksiser
  • ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
  • kunstnerisk refleksjon


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Gode kunnskaper om gruppekritikk som verktøy
 • Kunnskaper om kuratorisk arbeid og praksiser
 • Kunnskaper om ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
 • Grunnleggende kunnskap om kunstnerisk refleksjon

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne identifisere kuratoriske praksiser
 • Kunne orientere seg i forhold til kunstens institusjoner og organisasjoner
 • Kunne gi medstudenter god og relevant tilbakemelding
 • Kunne anvende mottatt kritikk konstruktivt
 • Kunne reflektere over eget arbeid

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • God forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • God forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Forståelse for kuratorisk arbeid og praksiser
 • Forståelse for kunstens institusjoner og organisasjoner
 • God forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid
 • Grunnleggende forståelse for kunstnerisk refleksjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Portfolio inneholdende:
 • Beskrivelse av og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
  • Billeddokumentasjon av verk laget i tilknytning til kurs/ workshop
  • Kort beskrivelse av innhold i kurset
  • Refleksjon rundt eget læringsutbytte
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist  talks og ateliersamtaler
  • Refleksjon rundt den kunstneriske praksis som ble presentert
 • Innlevert tekst
  • Dokumentasjon av verk presentert i utstilling
  • Presentasjon og dokumentasjon av annen kunstnerisk praksis eller relevante studier/arbeid i løpet av semesteret

 

Eksamen består av to deler som vurderes under ett:

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav og den muntlige presentasjonen av kunstneriske arbeider.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1004