vår 2021
MED-3950 Masteroppgave medisin - 20 stp

Sist endret: 16.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen MED-2510. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 20 stp
MED-501 Medisin praksisår 20 stp

Innhold

Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaven skal presenteres under Forskningsdagene 6. studieår (nærmere informasjon om tid og sted for hvert kull)


Hva lærer du

Hva lærer du:

Studenten skal kunne planlegge, initiere og gjennomføre et vitenskapelig arbeid. Studenten skal kunne anvende vitenskapelig metode, analysere data, framstille resultater, diskutere resultatene kritisk i forhold til anvendt metodikk og hva som er kjent kunnskap på området.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, engelsk eller skandinavisk språk.

Undervisning

Veiledning.

Eksamen

Hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang til studenter som ikke har bestått. Studenter kan få hjelpeveileder for omskrivning av oppgaven.

Se også Utfyllende bestemmelser for MED-3950.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MED-3950