vår 2021
MUS-2807 Rytmisk improvisasjon - viderekommende - 10 stp

Emnetype

Valgemne i Fagstudium i musikkutøving - bachelor, 3. eller 4.år.  Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Gehørbasert læring, transkripsjon og lytting.
 • Rytmiske, harmoniske og melodiske elementer i improvisasjon
 • Jazzharmonikk med skalateori og formlære
 • Ulike genre innen rytmisk musikk
 • Tolkning og variasjon over tema
 • Å utvikle et personlig uttrykk som improvisatør


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kjenne til struktur og oppbygning av låter og verk innenfor rytmisk musikk

Ferdigheter:

 • Kunne utnytte ulike musikalske strukturer og forløp ved hjelp av gehør
 • Kunne improvisere over funksjonsharmoniske akkordforløp og modale strukturer og kunne utnytte dette i samspill

Generell kompetanse:

 • Ha evne til fri bearbeiding og tolkning av musikalske elementer og forløp
 • Ha evne til å improvisere og kunne medvirke på profesjonelt nivå i samspill innenfor rytmisk musikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk basert undervisning med basis i ensemble, individuell oppfølging og prosjektarbeid. Emnet går over ett semester.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- 80 % obligatorisk deltakelse

Eksamen:

Utøvende prøve, varighet 20 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-2807
 • Tidligere år og semester for dette emnet