vår 2021
MUS-3111 Musikkteknologi - 30 stp

Sist endret: 22.02.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Musikkutøving master og Hørelære med didaktikk og praksis master.

Innhold

Studentene får en bred innføring i fagfeltet med spesiell vekt på bruk av musikkteknologi i utøvende virksomhet. Det undervises i bruk av programmene Pro Tools, Ableton Live og Max. Grunnleggende mikrofonteknikk, med vekt på klassisk innspillingsteknikk. Digitalteori, teori relevant for fagfeltet. Bruk av ulike typer utstyr for å gi innspillinger ulike karakterer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- kunne komponere ved hjelp av musikkteknologi

- kunne bruke musikkteknologi i utøvende virksomhet på profesjonelt nivå

- kunne arbeide selvstendig i et musikkstudio

- kunne gjøre innspillinger av enkel kvalitet og ferdigstille disse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre. Undervisningen er en kombinasjon av ukentlig klasseromsundervisning, praktiske øvelser i studio deriblant opptak og miksing, komponering ved hjelp av musikkteknologi og workshops hvor studentene spiller konserter eller leverer konsertlyd til andre studenter. Det gis individuell veiledning og undervisning i forbindelse med oppgaver og planlegging og gjennomføring av opptak. Studenten bør ha tilgang til egen datamaskin og fortrinnsvis egen innspillingsprogramvare.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- innlevering av komposisjoner, arrangementer og opptak

- framføringer av egne verker og deltakelse på konsert hvor musikkteknologi brukes i utøvende sammenheng

- praktiske prøver bl.a. i bruk av studioteknikk.

Eksamen:

Eksamen består av innlevering av ett opptak og en komposisjon med skriftlig beskrivelse. Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert materiale. Det gis én samlet karakter basert på innlevering og muntlig eksamen.

Eksamen vurderes med én gradert karakter etter skala fra A-F. Kontinuasjonseksamen avholdes påfølgende semester med bearbeidet eller nye opptak.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3111