høst 2020
AUT-2601 Applikasjonsutvikling - 10 stp

Sist endret: 24.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Studiepoengreduksjon

AUT-2004 Applikasjonsutvikling 10 stp

Innhold

Systemering og databaser:

Applikasjonsutvikling, fra ide via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Realisering. Innføring i konstruksjon og bruk av databaser. Grunnleggende bruk av Structured Query Language (SQL) og klient/tjener teknologi. Implementasjon og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Utvikling av GUI og konsoll-applikasjoner i C#:

Emnet omfatter bruk av Microsoft Visual Studio som integrert utviklingsmiljø (IDE) og programmeringsspråket C#.

Først vil vi fokusere på objektorienterte konsepter som klasser, konstruktører, overlasting (overloading) av konstruktører og operatorer, arv (inheritance), tilordne klasser, deklarere nye metoder, virtuelle og overstyrte metoder, beskyttet tilgang.

Emnet fokuserer også på å utvikle Windows-baserte GUI-applikasjoner ved hjelp av Windows Presentation Foundation (WPF) rammeverk.

Videre vil vi bruke .Net rammeverk for kommunikasjonen mellom applikasjoner og PLS (og/eller sensorer). For dette anvender vi kommuni­kasjons-standarder som: Modbus TCP og OPC.

Konstruksjon av HMI i PLS:

Logge direkte fra PLS til databaser. Konstruere et enkelt HMI basert på visualisering i innebygd webserver i PLS.


Anbefalte forkunnskaper

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller, AUT-2007 Styringsteknikk, AUT-2008 Industriell datakommunikasjon, AUT-2602 Programmering med mikrokontroller, AUT-2607 Styringsteknikk, AUT-2608 Industriell datakommunikasjon

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Har gode kunnskaper innen modellering og design av databaser.
 • Forstår relasjons­databaser.
 • Har grundige kunnskaper innen objektsorientert programmering basert på WPF og .net, for de anvendelser det fokuseres på i dette emnet.
 • Har gode kunnskaper om typiske grafiske grensesnitt for overvåking og drift av prosessanlegg.

Ferdigheter:

 • Kan utvikle enkle grafiske brukergrense­snitt med klassisk funksjonalitet som:
 • Datainnsamling.
 • Skriving til, og uttrekk fra, databaser basert på SQL
 • Trending av nåverdier og historiske loggdata
 • Alarmhandtering
 • Sikkerhet (pålogging)
 • Kan designe og dokumentere enkle relasjonsdatabaser ved bruk av ER-diagram.
 • Kan anvende SQL til implementering av databaser
 • Kan lage dataspørringer ved bruk av SQL

Kompetanse

 • Er i stand til å designe, konfigurere og implementere applikasjoner for mindre prosessanlegg.
 • Kan velge hvilket type visualiseringsplattform som er fornuftig å anvende i ulike situasjoner.
 • Kan designe og implementere mindre databaseapplikasjoner for lagring og uttrekk av loggdata og for handtering historiske alarmer og hendelser samt operatører og innloggingsdata.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen i C# vil foregå på engelsk, resten på norsk. Dersom utvekslingsstudenter følger emnet, vil all undervisning bli gitt på engelsk.

Undervisning

48t forelesninger og 24t lab/veiledning. Obligatoriske øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Emnet har følgende arbeidskrav som må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

 • Lab/prosjekt om visualisering i PLS
 • 4 av 5 øvinger i Database
 • 6 av 8 øvinger i C#

Eksamen:

4 timers elektronisk skoleeksamen på datalab

Vurdering

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon

Det gis rett til kontinuasjon.

Eksamen blir gitt på både norsk og engelsk.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2601
 • Undersider