høst 2020
ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser - 5 stp

Sist endret: 25.02.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert. 

Innhold

Retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid, instrumenter og grunnleggende måleteknikk. Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Kjennskap til retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid generelt og HMS-aspektet ved arbeidet spesielt.
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, Oscilloscopet.
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt.
 • Kjennskap til regneteknikker og regler for serie- og parallelle DC-kretser.
 • Kjennskap til utregning av serie- og parallellkretser.

Ferdigheter

 • Kunne utføre grunnleggende måleteknikk.
 • Kunne foreta grunnleggende øvelser i et laboratorium.
 • Kunne utføre regning på kretser med flere motstander.
 • Kunne gjøre beregninger på serie og parallelle DC-kretser.

Generell kompetanse

 • Kunne utføre øvelser i elektrolaboratoriet og inneha grunnleggende forståelse for DC-kretser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid.

Eksamen

Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

 • 1 (av 1) risikoanalyse
 • 6 (av 6) laboratorieoppgaver, for en av laboratorieopgavene skal det også leveres en rapport som må være godkjent
 • 2 (av 3) innleveringer

Eksamen og vurdering

3-timer skriftlig eksamen som vurderes vha. karakter A - F, og som gir den endelige karakteren i faget.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2501
 • Undersider