høst 2020
FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi.

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet. 

Følgende tema blir gjennomgått:

 • Atomenes oppbygning og periodesystemet
 • Kjemiske bindinger
 • Reaksjonslikninger og støkiometri
 • Redoksreaksjoner og elektrokjemi
 • Aggregattilstander og den ideelle gassloven
 • Preparering av løsninger og løselighet
 • Kjemisk likevekt
 • Syrer, baser og bufferløsninger


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner.  Dette innebærer at studenten kan:

 • Forklare grunnleggende begreper innen kjemi
 • Beskrive bindingsforhold i molekyler og krefter som virker mellom molekyler
 • Anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger
 • Beskrive egenskaper til syrer, baser og buffersystemer
 • Forklare sentrale begrep innenfor elektrokjemi
 • Forståelse for kjemiske teknikker som danner grunnlag for videre fordypning i fiskerikjemirelaterte fag
 • Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter Studenten skal kunne:

 • Utføre beregninger ved hjelp av ligninger
 • Utføre enkle oppgaver på kjemi-laboratorium, hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper
 • Bearbeide, vurdere og rapportere oppnådde eksperimentelle resultater og presentere disse i journal

Generell kompetanse Studenten skal ha:

 • Basiskompetanse som er nødvendig grunnlag for videre fordypning i biokjemi/mikrobiologi og andre fiskerikjemirelaterte fag.
 • Kompetanse om sikkerhet ved laboratoriearbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Eksamen

Skoleeksamen og innlevering. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

 • En 3-timers skoleeksamen (70 %)
 • Én innlevering (fyldig laboratorierapport 30 %)

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

 • Kalkulator
 • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • Godkjent laboratoriekurs (inkludert sikkerhetsforelesning)

Kontinuasjonseksamen: 

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Ved stryk på en av deleksamenene (skoleeksamen eller fyldig laboratorierapport) må studenten ta den delen av eksamen han/hun har strøket i på nytt. Ved stryk på labrapporten må det leveres en forbedret versjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FSK-1101
 • Undersider