Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.Kontakt

Marita Ernstsen


Studiekonsulent
Telefon: +4778450199 marita.ernstsen@uit.no

IMG_5338 v2.JPG

Holander, Stefan


Førsteamanuensis
Telefon: +4778450147 stefan.holander@uit.no