høst 2020
MDA-1003 Introduksjon til medieproduksjon - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i medieproduksjon. Tilbys også som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Innføring i stillbildefoto, lydproduksjon og videoproduksjon.

Hva lærer du

KUNNSKAP Studenten:

  • har grunnleggende kunnskap om det teknologiske fundamentet for produksjon av lyd og bilde
  • har grunnleggende kunnskap om digital medieproduksjonsteknologi og utstyret som benyttes

FERDIGHETER Studenten:

  • kan planlegge og gjennomføre enkel produksjon av stillbilder, lyd/radio og video
  • kan reflektere over- og argumentere for egne valg i planlegging- og produksjon av stillbilder, lyd og video, på et faglig grunnlag

GENERELL KOMPETANSE Studenten:

  • kan bidra til god kommunikasjon gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Hovedsakelig forelesninger etter fast uketimeplan. Selvstendig arbeid med arbeidskrav både individuelt og i grupper.

 

Emnet evalueres skriftlig og muntlig etter hver gjennomføring.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen:

Individuell mappeinnlevering (medieprodukter + tilhørende rapport.)

Produksjon vektes med 75 %, rapport med 25 % av den samlede karakteren. Ingen deleksamener.

Karakterene A - E for bestått eksamen, F for ikke bestått.

Kandidater som får F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED13_04 Introduksjon til medieproduksjon 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MDA-1003
  • Undersider