høst 2020
MDA-1010 Kulturelle fortellinger - 20 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Obligatorisk emne Bachelor i Medieproduksjon.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, MDA-0750 Examen facultatum - Medieproduksjon, MDA-1003 Introduksjon til medieproduksjon, MDA-1007 Medier, kommunikasjon og brukere, MDA-1008 Journalistikk

Innhold

Emnet skal gi forståelse av problemstillinger knyttet til formidlingen av kultur gjennom samarbeid med eksterne institusjoner hvor faktiske medieproduksjoner skapes.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten:

 • har grunnleggende teoretisk forståelse av kulturformidling, representasjon av kultur, og kulturelle prosesser knyttet til dette.
 • har kunnskap om etiske problemstillinger i kulturelle representasjoner

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre produksjoner i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • kan reflektere over- og argumentere for egne valg i planlegging og produksjon, på et faglig grunnlag

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan bidra til gode samarbeidsforhold og god praksis gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
 • kan sette andres og egne medieproduksjoner inn i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Hovedsakelig problembasert læring, framlegg individuelt og i gruppe, seminar og forelesninger. Selvstendig arbeid med arbeidskrav både individuelt og i grupper som skal legges fram i arbeidsgruppen.

 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen:

Individuell mappeinnlevering (medieprodukter + tilhørende rapport.)

Én enkelt karakter hvor produksjon vektes med 75 %, rapport med 25 % av den samlede karakteren. Ingen deleksamener.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDA-1010
 • Undersider