høst 2020
MDA-1013 Arktiske mediebilder - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Obligatorisk Bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Introdusere begrepene kultur, urfolk, og representasjoner. Samfunnets og medias representasjoner av urfolk og det nordlige.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om medias rolle når det gjelder representasjoner av urfolk og det nordlige
  • har kunnskap om begrepene kultur, urfolk og representasjoner, og utfordringer knyttet til medias fremstillinger av disse
  • har forståelse og bevissthet om kulturell representasjon og ulike former for medierepresentasjoner

FERDIGHETER

Studenten

  • kan gjøre rede for teoretiske tilnærminger i analyse av samfunnets og medias representasjoner av urfolk og det nordlige.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • kan diskutere representasjoner av urfolk og det nordlige i samfunnet, og hvordan media fremstiller dette på ulike medieplattformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan.

Selvstendig arbeid med skriftlige og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper.

 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Individuell muntlig eksamen


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MDA-1013
  • Undersider