høst 2020
SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp

Sist endret: 14.08.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Introduksjon til

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Verktøy som er nødvendige for å etablere selvstendig atelierpraksis
 • Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeide
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere og presentere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning, regional studietur og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Portfolio inneholdende:

1 Beskrivelse av og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops

- Billeddokumentasjon av verk laget i tilknytning til kurs/ workshop

- Kort beskrivelse av innhold i kurset

- Refleksjon rundt eget læringsutbytte

2. Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist - talks og ateliersamtaler

- Refleksjon rundt den kunstneriske praksis som ble presentert

3. Innlevert tekst

- Dokumentasjon av verk presentert i utstilling

- Presentasjon og dokumentasjon av annen kunstnerisk praksis eller relevante studier/arbeid i løpet av semesteret

 

Eksamen består av to deler som vurderes under ett:

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav og den muntlige presentasjonen av kunstneriske arbeider.

 Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1001