høst 2020
SIK-2003 Nordområdeteknologi - 10 stp

Sist endret: 21.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Opptakskode 9391.

Studiepoengreduksjon

SM310 Nordområdeteknologi 10 stp

Innhold

 • Fysiske miljøfaktorer i kaldt klima
 • Effekter av det fysiske miljøet
 • Offshore feltutvikling
 • Marine operasjoner i kaldt klima
 • Hva er is?
 • Modellering av snødrift
 • Stabilitet for skip
 • Sikkerhets- og miljøutfordringer i kaldt klima.
 • Risiko- og pålitelighetsanalyser i kaldt klima

Standarder med hensyn til teknologi i kaldt klima


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om fysiske miljøfaktorer i kaldt klima, ingeniørprosjekter i kaldt klima, offshore feltutvikling, risiko- og pålitelighetsanalyser i kaldt klima, ingeniørarbeid i is og standarder med hensyn til teknologi i kaldt klima.
 • Kandidaten har innsikt i utfordringer og krav til teknologi med hensyn til sikker drift i nordområdene.
 • Kandidaten kjenner grunnleggende begreper, teorier og metoder relatert til teknologisk design og drift i nordområdene.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan bruke noen av de tilgjengelige standardene relatert til design og drift i nordområdene.
 • Kandidaten kan kvantifisere effekten av viktige fysiske miljøfaktorer på teknologien.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten er kjent med hvordan miljøfaktorene i nordområdene kan påvirke industriens ytelse og sikkerhet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

45 timer forelesninger, 10 timer øving, prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave som teller 25 % og en 5 timers skriftlig eksamen som teller 75 %.

Begge deler må bestås for å få emnet bestått. Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk. En kan ikke ta med seg en av eksamensdelene til et annet studieår.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/ utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2003