høst 2020
STE-2602 Bildebehandling - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, Programmering i C ++ eller alternativt høynivåspråk.


Studiepoengreduksjon

ITE1914 Signal- og bildebehandling 10 stp

Innhold

Representasjon av digitale bilder, bildekarakteristikk, typer av bildebehandling, algoritmer herunder histogrambaserte operasjoner, binære og aritmetiske operasjoner, foldning/filtrering, andre typer filter, segmentering, Fouriertransformen. Bildeformater, konturrepresentasjon, mønstergjenkjenning. 

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1500 Beregningsorientert programmering, TEK-1501 Statistikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper

  • Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering.
  • Kjenne parameterne og statistisk data som karakteriserer bilder.
  • Forstå elementære metodene for behandling av digitale bilder.

Ferdigheter

  • Kunne sette opp en sekvens av operasjoner på bilder der metodene brukes i god rekkefølge, avhengig av hensikter.
  • Kunne trekke informasjon fra data.

Generell kompetanse

  • Faget gir en teoretisk og praktisk innføring i metoder og algoritmer for generell bildeanalyse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveregning og prosjektarbeid. I prosjektarbeidet inngår problemløsning med et høynivåspråk og delvis med Photoshop.

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent prosjektarbeid.

Eksamen og vurdering:

Total bokstavskarakter gis av en skriftlig eksamen.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet. Dersom prosjektoppgave er bestått så er det tilstrekkelig å ta ny skoleeksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: STE-2602