høst 2020
STE-2802 Romfysikk og astronomi - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert. Emneavvikling er avhengig tilstrekkelig antall studenter.

Studiepoengreduksjon

ITE1848 Romfysikk og astronomi 10 stp

Innhold

Solens oppbyggning, Solens ytre lag, Solvinden, magnetosfæren, ionosfæren, de ulike atmosfærelagene og nordlys. Lys og teleskop. Gravitasjon og planeters bevegelser. Forming av solsystemet. Ulike planeter med måner. Karakterisering av stjerner. Galakser.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper om

  • Fysiske prosesser i atmosfæren i sol-jord systemet.
  • Forstå hvordan vår forståelse av verdensrommet er nær knyttet til grunnleggende fysikk og teknologisk utvikling.
  • Jordas indre, magnetfelt, atmosfære, magnetosfære og ionosfære sammenlignet dette med andre planeter i og utenfor solsystemet.
  • Stjernes fysikk og utvikling, stjernesystemer, galakser, kosmologi, samt muligheten for liv i universet.

Ferdigheter

  • Erfaring med et 20" f/5 Newton teleskop. Presentasjonserfaring.

Generell kompetanse

Gi studentene et oversiktsbilde av sol-jord systemet og de viktigste fysiske prosessene som styrer den øvre atmosfæren og forholdene i magnetosfæren. Gi kunnskap om jorda som planet og hvordan den vekselvirker med det nære verdensrom (sola og planetsystemet), og inngår i et større system av stjerner og galakser som danner vårt observerbare univers. Arbeide i grupper og presentasjon av gruppeprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og prosjektarbeid. Arbeid under samlingsuke ved Skibotn feltstasjon

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid.

Eksamen og Vurdering

Avsluttende skriftlig eksamen (5 timer) som teller 100% av totalkarakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: STE-2802
  • Undersider