Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp

Sist endret: 29.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert. 

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Autodesk Inventor. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

  • Inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
  • Kunnskap om på hvilken måte produksjonskrav og designkrav påvirker hvordan modellene bygges opp.
  • Kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

Ferdigheter

  • Kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
  • Kunne anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha. parter og sammenstillinger.
  • Kunne produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.
  • Kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.

Generell kompetanse

  • Kunnskap om moderne 2D og 3D konstruksjonsverktøy.
  • Kjennskap til optimaliserte tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D-modelleringsprosessen.
  • Kjennskap til eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige verktøy for spenningsanalyser og konstruksjon/produksjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og prosjekt (individuelt).

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent 2 av 3 arbeidsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Hjemmeeksamen.

Sluttkarakter settes ut fra hjemmeeksamen med karakter A - F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått siste ordinære hjemmeeksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT 5 stp
ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp