høst 2020
TEK-1506 Teknisk tegning/DAK - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD. 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

  • Inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 2D/3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
  • Kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

Ferdigheter

  • Kunne produsere 2D/3D tegninger i henhold til gjeldende regler.
  • Kunne endre og modifisere tegninger og 3D-modeller.

Generell kompetanse

  • Kunnskap om moderne 2D og 3D konstruksjonsverktøy.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og prosjekt (individuelt).

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent 2 av 3 arbeidsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Hjemmeeksamen.

Sluttkarakter settes ut fra hjemmeeksamen med karakter A - F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått siste ordinære hjemmeeksamen.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp
IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: TEK-1506
  • Undersider