Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

TEK-2801 Fysikk 2 - 5 stp

Sist endret: 08.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Bodø | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Innhold

Gravitasjon

Rotasjonsbevegelser, treghetsmoment, spinn

Bølger og svingninger

Termodynamikkk

Anbefalte forkunnskaper

IGR1516 Statistikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag for forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på.

Ferdigheter:

  • Kandidaten har et relevant symbol- og formelapparat.
  • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
  • Kandidaten kan resonnere ved bruk av fysiske lover.
  • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
  • Kandidaten kan vurdere resultater fra beregninger.

Kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for fysikk som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne og Haugans formelsamling.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 5 stp