vår 2020
HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt - 0 stp

Sist endret: 20.01.2020

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
 • Fine art - master
 • Physics - master
 • Romfysikk - master
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Molecular sciences - master
 • Geology - master
 • Technology and Safety in the High North - master
 • Biologi - bachelor
 • Biology - master
 • Arkeologi - bachelor

Innhold

Opplæringa består av:
 • Regelverk, ansvarsfordeling, forebyggende tiltak og risikovurderinger
 • Lokal opplæring basert på lokale risikoforhold og vernetiltak. Lokal dokumentasjon av innhold

Undervisning

Nettemne i Canvas: https://uit.instructure.com/

Innlogging med Feide.

Internet explorer kan ikke benyttes.


 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: HMS-0503
 • Tidligere år og semester for dette emnet