Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HMS-0504 Biologisk materiale - 0 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

UiT Norges arktiske universitet

Studiested

Nettbasert | Annet |

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
 • Physics - master
 • Romfysikk - master
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Molecular sciences - master
 • Geology - master
 • Technology and Safety in the High North - master
 • Biologi - bachelor
 • Biology - master
 • Bioteknologi - bachelor
 • Marine biotechnology - master
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet)
 • Akvamedisin - master
 • Biomedicine - master
 • Odontologi - master
 • Farmasi - master (avhengig av prosjekter for masteroppgaven)

Timeplan