vår 2020
HMS-0504 Biologisk materiale - 0 stp

Sist endret: 09.01.2020

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
 • Physics - master
 • Romfysikk - master
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Molecular sciences - master
 • Geology - master
 • Technology and Safety in the High North - master
 • Biologi - bachelor
 • Biology - master
 • Bioteknologi - bachelor
 • Marine biotechnology - master
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet)
 • Akvamedisin - master
 • Biomedicine - master
 • Odontologi - master
 • Farmasi - master (avhengig av prosjekter for masteroppgaven)

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: HMS-0504
 • Tidligere år og semester for dette emnet