vår 2020
FYS-8805 Ph.d. spesialpensum i fysikk - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Teoretisk

Innhold

Kontakt fakultetet

Hva lærer du

Kontakt fakultetet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norwegian or English

Undervisning

Emnet har varierte undervisningsformer

Eksamen

Kontakt fakultetet

Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: FYS-8805