Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp

Sist endret: 23.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet til Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2504 Fish Physiology

Innhold

Teoretisk og praktisk grunnlag for å få forstå begrepet fiskevelferd. Studentene vil få en innføring i og oversikt over betydningen av fiskevelferd for økonomiske og bærekraftig produksjon.

Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått vil kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om:

  • Ha en teoretisk og praktisk forståelse av lover og forskrifter som omhandler dyrehold og velferd.
  • Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk.
  • Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan den defineres.
  • Kjenne komparative aspekter om velferd i moderne husdyrhold.

Ferdigheter:

  • Kan vurdere velferd hos fisk i oppdrett
  • Kan måle velferd ut fra bruk av velferdsindikatorer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

En skriftlig eksamen, 3 timer. Gradering: bestått/ ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Tore på kontoret.jpg

Seternes, Tore


Telefon: +4777646069 tore.seternes@uit.no

Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH
Telefon: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no