vår 2020
FYS-8803 Ph.d. spesialpensum i fysikk - 3 stp

Sist endret: 10.09.2019

Emnetype

Teoretisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har varierte undervisningsfomer

Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 3
  • Emnekode: FYS-8803