vår 2020

MFA-2006 Nautikk 3 - 10 stp

Sist endret: 14.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 6 - Ledelse av ressurser på broen

Del 2: Navigasjon Modul 7 - Skipsmanøvrering

Del 3: Navigasjon Modul 8 - Reagere i nødsituasjoner

Del 4: Navigasjon Modul 9 ¿ Polarkoden og is-navigering

Del 5: Navigasjonsinstrumenter III

Anbefalte forkunnskaper

MFA-1011 Nautikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • Gode kunnskaper om teorier og metoder som Bridge Resource Management (BRM), Maritime Crew Resource Management (MCRM) og Human Element and Leadership Management (HELM) som er gjeldende for ledelse av menneskelige ressurser på broen og ellers om bord.
 • Gode kunnskaper om virkninger av miljøfaktorer, dødvekt, dypgående, trim og fart på skipets manøvreringsegenskaper og bevegelser, samt virkningene av grunntvanns -og interaksjons effekter.
 • Kunnskaper om forholdsregler og tiltak som skal iverksettes ved grunnstøting av skip, samt bringe grunnstøtt skip flott med og uten bistand og tiltak som skal treffes dersom sammenstøt er nært forestående.
 • Kunnskaper om ankring og fortøyning av skip og ombordtaking av los.
 • Kunnskaper og innsikt i hvordan man beskytter og ivaretar sikkerheten til personer i nødsituasjoner.
 • Kunnskaper i bruk og anvendelse av IAMSAR manualen.
 • Kunnskaper om havarikontroll og prosedyrer for nød slep.
 • Kunnskaper om reiseplanlegging, navigation og manøvrering i polarområder, samt i andra islagte farvann.
 • Kunskaper om isens, kuldens og den høye breddens påvirkning på fartøy, utrustning og besettning.
 • Inngående kunnskaper om gyroteori, mekaniske,- optiske og resonansgyroer.
 • Kunnskaper om bølgeutbredelse i sjøen. Hydroakustiske posisjoneringssystemer, fartslogger og treghetsplattformer og Kalman-filter.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Manøvrering av skipet under påvirkning av miljøkrefter.
 • Føre skipet til en ankringsplass, legge skipet til kai og manøvrering for å kunne ta om bord los.
 • Anvende prosedyrene i IAMSAR manualen for å kunne planlegge redning av personer i nød.
 • Gjennom å studere iskart og følge prosedyrer for fartøy i is, planlegge å gjennomføre reiser i islagte områder med isgående fartøy.
 • Forstå instrumentenes fysiske virkemåte, systemfeil og brukergrensesnitt.

Integrerte brosystem (INS)

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til å beslutte, gjennomføre og kommunisere en optimal anvendelse av tekniske og menneskelige ressurser om bord for å kunne planlegge og foreta en sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 4 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %).

2. 4 timers skriftlig eksamen (teller 70 %).

Begge deler må være bestått for å få karakter i faget. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan