Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SIK-2504 Sikkerhet og logistikk i kaldt klima - 10 stp

Sist endret: 12.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Modul 1: Introduksjon til logistikk og sikkerhet i kaldt klima

Modul 2: Hindringer for aksjoner i kaldt klima og infrastrukturenes tåleevne

Modul 3: Sikkerhetsforhold i kaldt klima

Modul 4: Infrastruktur og geografi i kaldt klima og transportmetoder

Modul 5: Kommunikasjonsutfordringer i kaldt klima

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Forstå logistikk- og sikkerhetskonsepter knyttet til beredskap.
  • Kunne peke på de viktigste logistikk- og sikkerhetsutfordringene knyttet til redningsaksjoner i nord.

Ferdigheter:

  • Kunne analysere konsekvensene av beslutninger som tas før, under og etter at et uhell inntreffer.
  • Kunne evaluere de viktigste faktiske forholdene før en aksjon iverksettes.

Ekspertise:

  • Kunne analysere informasjonsbehovet i forbindelse med beredskapslogistikk.
  • Kunne foreslå nødvendige studier for å evaluere konkret logistikkberedskap i kaldt klima.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Forelesninger og prosjekt. 

Eksamen

Arbeidskrav: Ett obligatorisk arbeidskrav som kan gjøres individuelt eller som gruppearbeid med 2-5 deltakere. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen: 1 ukes Individuell skriftlig hjemmeeksamen om et gitt emne. Besvarelsene gis karakter fra A til F, hvor F er stryk. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2003 Sikkerhet og logistikk i kaldt klima 10 stp
BIB2003 Mennesker i ekstreme miljø 10 stp