vår 2020

SPHPRA6 Praksis 6 - Prosjekt sykepleie i et folkehelseperspektiv - 9 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 6 ukers varighet.

Helsefremming og forebygging. Prosjektarbeid som metode, tverrfaglig samarbeid

Hva lærer du

Læringsutbytte 

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:   

Kunnskapsmål: 

  • Kunnskaper om forbyggende helsearbeid 
  • Kunnskaper om helsefremming 
  • Kjenne til å kunne drive prosjektarbeid
  • Kunnskaper om prosjektarbeid som metode

Ferdighetsmål: 

  • Kunne anvende sykepleierens forebyggende og helsefremmende funksjon 
  • Kunne koordinere, lede og administrere grupper
  • Kunne ivareta mennesker med ulike behov, og legge til rette for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper 
  • Kunne gjennomføre prosjektarbeid og dokumentasjon av arbeidet 
  • Kunne fremme nytenkning og innovasjon innen folkehelse. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i klasserom, gruppearbeid med veiledning. Praksisstudier

Eksamen

Arbeidskrav 

Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid og undervisning

Vurdering 

Muntlig eksamen i gruppe, som vurderes til bestått / ikke bestått.

Timeplan