vår 2020
SPHPRA6 Praksis 6 - Prosjekt sykepleie i et folkehelseperspektiv - 9 stp

Sist endret: 10.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 6 ukers varighet.

Helsefremming og forebygging. Prosjektarbeid som metode, tverrfaglig samarbeid


Hva lærer du

Læringsutbytte 

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:   

Kunnskapsmål: 

 • Kunnskaper om forbyggende helsearbeid 
 • Kunnskaper om helsefremming 
 • Kjenne til å kunne drive prosjektarbeid
 • Kunnskaper om prosjektarbeid som metode

Ferdighetsmål: 

 • Kunne anvende sykepleierens forebyggende og helsefremmende funksjon 
 • Kunne koordinere, lede og administrere grupper
 • Kunne ivareta mennesker med ulike behov, og legge til rette for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper 
 • Kunne gjennomføre prosjektarbeid og dokumentasjon av arbeidet 
 • Kunne fremme nytenkning og innovasjon innen folkehelse. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i klasserom, gruppearbeid med veiledning. Praksisstudier

Eksamen

Arbeidskrav 

Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid og undervisning

Vurdering 

Muntlig eksamen i gruppe, som vurderes til bestått / ikke bestått.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 9
 • Emnekode: SPHPRA6