vår 2020
ITE1906 Byggadministrasjon og prosjektstyring - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Byggadministrasjon tar for seg elementer i Plan og Bygningsloven med tilhørende veiledninger, Internkontrollforskriften,   Byggherreforskriften og de mest brukte bygge og anleggskontraktene, og administrasjons- og kontraherings- prosessene som anvendes i Norske bygge og anleggskontrakter.

Prosjektstyring tar for seg noen enkle begreper og verktøy i prosjektarbeider slik at prosjektmål og prosjektavslutning er tydelige og målbare. Dette oppnås ved fokus på god planlegging, teambygging, ledelsesprinsipper og kommunikasjonsegenskaper.


Hva lærer du

Gi en innføring om gjennomføring av et bygge-/anleggsprosjekt, herunder byggeforskrifter, prosjektstyring, organisering, planlegging, produksjon, kalkulasjon, kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og selvstudium. 

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

5 obligatoriske øvinger godkjent, seinest 2 uker før eksamen.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen grunnlag for evaluering. Karakter A-F, der F er ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Skriftlige hjelpemidler ikke tillatt på eksamen. Kalkulator tillatt.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1906