vår 2020
ITE1816 Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikkeller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk

Innhold

Grunnleggende begrep om væsker. Hydrostatikk og hydrodynamikk. Grunnleggende hydromekanikk med ideell og reell væske. Dimensjonerende vannmengder. Rørstrømning. Bernoullis ligning, kontinuitetsligning. Strømning i nett. Strømkrefter. Trykktapsberegninger i rørstrømning. Strømningsteknisk dimensjonering av rørledninger.  Sentrifugalpumper, fortrengningspumper og vannturbinanlegg, samt vifter.

Grunnleggende skjemategning, tegningssymboler Hovedkomponenter: - Sylinder: dimensjonering, valg - Motorer og pumper: typer, dimensjonering, valg - Trykk-/volumregulerende ventiler: typer, konstruksjonsløsninger - Retningsregulerende ventiler: typer, konstruksjonsløsninger - Akkumulatorer, filter Skjemategning og tegningslesing Hydraulikkoljer og forurensningskontroll, Pumperegulering, varmeberegning, støy og feilsøking.


Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten skal gis kunnskap om grunnleggende hydromekanikk, og strømningsteknisk dimensjonering av rørledninger.

Videre skal studenten gis kunnskap om turbomaskiner, pumper, vannturbinanlegg og vifter.  Studenten skal være i stand til å dimensjonere pumper, velge riktig pumpetype, forstå de ulike vannturbinanlegg samt dimensjonering av vifter. Studentene vil også bli gitt kunnskap i prosjektering og bruk av oljehydrauliske energioverføringssystemer og styresystemer.

Studentene skal kunne lese koblingsskjema og beskrivelser i instruksjonsbøker og manualer. Studenten vil også få kunnskap om moderne styring og regulering av hydrauliske system ved hjelp av proporsjonalhydraulikk.

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for denne type arbeidsoppgaver. (LU-M-K-5)

Ferdigheter: 

Studenten skal være i stand til å prosjektere et anlegg bestående av pumper, rør, understøttelser, ventiler, effektbehov og valg av riktig pumpetype og komponenter. 

Studenten skal kunne lese skjemategninger og er blitt gitt trening i feilsøkning på oljehydrauliske anlegg.

Studenten skal også være i stand til å prosjektere et mindre oljehydraulisk anlegg for industri og mobil utrustning.

Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven. (LU-M-F-1..5)

Generell kompetanse: 

Studenten kan delta i produkt- og utvikling produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LU-M-G-1..2)


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger med veiledning. Det gis skriftlig tilbakemeldinger eller kommentarer til øvingene.

Eksamen

For adgang til eksamen skal følgende arbeidsoppgaver være innlevert og godkjent:

Det vil totalt bli gitt ut 13 innleveringer. 10 av nevnte innleveringer skal være levert innenfor beskrevne frist og godkjent. Videre vil det bli gjennomført 4 obligatoriske laboratorieøvinger som alle må være godkjent.

5-timers skriftlig skoleeksamen, det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1816