høst 2019
HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp

Sist endret: 12.07.2022

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
 • Physics - master
 • Romfysikk - master
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Molecular sciences - master
 • Geology - master
 • Technology and Safety in the High North - master
 • Biologi - bachelor
 • Biology - master
 • Bioteknologi - bachelor
 • Marine biotechnology - master
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet)
 • Akvamedisin - master
 • International fisheries management - master
 • Aerospace control engineering - master
 • Applied computer science - master
 • Electrical engineering - master
 • Engineering design - master
 • Industrial engineering - master
 • Integrert bygningsteknologi - master
 • Arkeologi - bachelor
 • Arkeologi - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet og som skal på feltarbid i forbindelse med masteroppgaven)
 • Visual Cultural Studies - master
 • Peace and Conflict Transformation - master
 • Indigenous Studies- master
 • Biomedicine - master
 • Odontologi - master
 • Farmasi - master
 • Kunsthistorie - bachelor
 • Fine art - master
 • Medisin - profesjonsstudiet
 • Energi, klima og miljø - master

Innhold

Emnet består av følgende opplæringsdeler:

HMS og beredskap ved UiT:

 • Systematisk HMS-arbeid - din plikt og ditt ansvar i arbeidet
 • Hvorfor og hvordan melde fra om HMS-avvik, skader og ulykker?
 • Beredskap ved ulykker
 • Hvordan er jeg forsikret?
 • Lokal opplæring: Beredskapstiltak og evakuering ved ditt arbeidssted - lokal dokumentasjon om innhold og gjennomføring

Risikovurdering:

 • Om risikovurdering knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og UiTs metoder for risikovurdering
 • Lokal opplæring: Lede/delta ved en riskikovurdering, eventuelt grundig gjennomgang av gjennomført risikovurdering - lokal dokumentasjon om innhold og gjennomføring

Verneutstyr:

 • Opplæringen omfatter verneutstyr (byggfast og personlig) og bruken av det
 • Lokal opplæring basert på lokale risikoforhold og vernetiltak. Lokal dokumentasjon av innhold

Kjemikalier:

 • Risikovurdering og forebyggende tiltak, laboratoriesikkerhet, håndtering av kjemikalier og kjemikalieavfall. Praktisk bruk av stoffkartotek
 • Lokal opplæring basert på lokale risikoforhold og vernetiltak. Lokal dokumentasjon om innhold og gjennomføring

Farlig avfall:

 • Definisjon av farlig avfall og håndtering av ulike grupper av farlig avfall
 • Lokal opplæring basert på lokale risikoforhold og vernetiltak. Lokal dokumentasjon om innhold og gjennomføring


Hva lærer du

.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert.

Eksamen

Ingen eksamen.  
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: HMS-0501
 • Tidligere år og semester for dette emnet