høst 2019
HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp

Sist endret: 23.09.2019

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
  • Physics - master
  • Romfysikk - master
  • Anvendt fysikk og matematikk
  • Molecular sciences - master
  • Geology - master
  • Technology and Safety in the High North - master
  • Biologi - bachelor
  • Biology - master
  • Bioteknologi - bachelor
  • Marine biotechnology - master
  • Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
  • Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet)
  • Akvamedisin - master
  • International fisheries management - master
  • Aerospace control engineering - master
  • Applied computer science - master
  • Electrical engineering - master
  • Engineering design - master
  • Industrial engineering - master
  • Integrert bygningsteknologi - master
  • Arkeologi - bachelor
  • Arkeologi - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet og som skal på feltarbid i forbindelse med masteroppgaven)
  • Visual Cultural Studies - master
  • Peace and Conflict Transformation - master
  • Indigenous Studies- master
  • Biomedicine - master
  • Odontologi - master
  • Energi, klima og miljø - master
  • Kunsthistorie - bacchelor
  • Fine art - master

Innhold

Opplæringen omfatter:

  • Basal hjerte lunge redning (HLR)/grunnleggende førstehjelp
  • Førstehjelp i forbindelse med arbeid på lab
  • Førstehjelp i forbindelse med tokt/feltarbeid.


Hva lærer du

Formålet med kurset er å gi kvalifisert opplæring i førstehjelp slik at den enkelte oppfyller nødvendige krav til sine arbeidsfelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Klasseromsundervisning.

Følgende kurs tilbys høsten 2019:

  • 16. august kl. 8-16 på: Kurset er forbeholdt studenter på biomedisin. Undervisningsspråk: Engelsk
  • 9. september kl. 8-16. Undervisningsspråk: Norsk
  • 27. september kl. 8-16. Undervisningsspråk: Engelsk

Det vil settes opp flere kurs ved behov.


Eksamen

Ingen eksamen.  
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: HMS-0502