høst 2019
HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp

Sist endret: 23.09.2019

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
 • Physics - master
 • Romfysikk - master
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Molecular sciences - master
 • Geology - master
 • Technology and Safety in the High North - master
 • Biologi - bachelor
 • Biology - master
 • Bioteknologi - bachelor
 • Marine biotechnology - master
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet)
 • Akvamedisin - master
 • International fisheries management - master
 • Aerospace control engineering - master
 • Applied computer science - master
 • Electrical engineering - master
 • Engineering design - master
 • Industrial engineering - master
 • Integrert bygningsteknologi - master
 • Arkeologi - bachelor
 • Arkeologi - master (for de som ikke har tatt det i bachelorprogrammet og som skal på feltarbid i forbindelse med masteroppgaven)
 • Visual Cultural Studies - master
 • Peace and Conflict Transformation - master
 • Indigenous Studies- master
 • Biomedicine - master
 • Odontologi - master
 • Energi, klima og miljø - master
 • Kunsthistorie - bacchelor
 • Fine art - master

Innhold

Opplæringen omfatter:

 • Basal hjerte lunge redning (HLR)/grunnleggende førstehjelp
 • Førstehjelp i forbindelse med arbeid på lab
 • Førstehjelp i forbindelse med tokt/feltarbeid.


Hva lærer du

Formålet med kurset er å gi kvalifisert opplæring i førstehjelp slik at den enkelte oppfyller nødvendige krav til sine arbeidsfelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Klasseromsundervisning.

Følgende kurs tilbys høsten 2019:

 • 16. august kl. 8-16 på: Kurset er forbeholdt studenter på biomedisin. Undervisningsspråk: Engelsk
 • 9. september kl. 8-16. Undervisningsspråk: Norsk
 • 27. september kl. 8-16. Undervisningsspråk: Engelsk

Det vil settes opp flere kurs ved behov.


Eksamen

Ingen eksamen.  
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: HMS-0502