Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt - 0 stp

Sist endret: 20.01.2020

Ansvarlig fakultet

UiT Norges arktiske universitet

Studiested

Nettbasert | Annet |

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:
  • Geology - master
  • Biologi - bachelor
  • Biology - master
  • Arkeologi - bachelor

Innhold

Opplæringa består av:
  • Regelverk, ansvarsfordeling, forebyggende tiltak og risikovurderinger
  • Lokal opplæring basert på lokale risikoforhold og vernetiltak. Lokal dokumentasjon av innhold

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert.

Kurset tar ca. 1,5 timer.

Eksamen

Ingen eksamen.  

Timeplan