Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SVF-3906 Mastergradsoppgave i Russlandsstudier, studieretning kultur, samfunn og historie - 45 stp

Sist endret: 18.11.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Ukjent |

Timeplan