Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BIO-1008 Evolusjon - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for, og kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.
Emnet er anbefalt som forkunnskap til de obligatoriske emner på bachelorprogrammet i biologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Innhold

Kurset i evolusjon skal gi kunnskap om grunnleggende begreper i evolusjonsteorien som f.eks. adaptasjon og naturlig seleksjon. I 2019, som er første år kurset går, vil vi presentere evolusjonslæren «bottom-up», fra DNA til individ. Emnet gir innsikt i grunnlengede begreper og forståelse av evolusjon av DNA fra tidlige RNA-replikatorer til komplekse livsformer og livshistorie. Emnet skal vise til sammenhengen mellom gener, fysiologi og adferd samt artsdannelse, kjønnet reproduksjon og seksuell seleksjon og fylogeni.

Hva lærer du

Studenten skal etter endt kurs ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:

 • Kunne redegjøre for evolusjonsteoriens historie og kjernelogikk om hvordan seleksjonstrykk virker
 • Kunnskap om hvorledes ulike trekk (organismenes vekst, utvikling og reproduksjon) kan forklares gjennom tilpasning og naturlig seleksjon.

Mer spesifikt:

 • Hvordan «DNA verden» oppsto fra «RNA verden» 
 • Hva et gen er, mutasjoner og hvordan nye gener oppstår 
 • Variasjon i DNA og RNA replikasjon hos virus 
 • Evolusjonen av eukaryote celler og forskjellene mellom de tre genomer i slike celler 
 • «The central dogma» og eksempler for hvordan fysiologi og adferd kan endres ved endringer i DNA 
 • Redegjøre hvordan naturlig seleksjon, splittende, rettet, stabiliserende og seksuell seleksjon kan forme livsformer og nye arter. 
 • Oppkomst og fordelsregnskap ved den tilsynelatende ufordelaktige kjønnet reproduksjon 
 • Fylogenetiske trær
   

Ferdigheter

 • Kunne lese og forklare grafer, og gjøre enkle kvantitative beregninger 
 • Forstå forskjellen mellom sammenhenger og årsakssammenhenger 
 • Anvende et presist fagspråk
   

Generell kompetanse

 • Trekke linjer mellom forskjellige biologiske disipliner slik de forenes av evolusjonsteorien 
 • Anvende en evolusjonær tilnærming på biologiske fenomener og problemstillinger. 
 • Gjenkjenne og diskutere evolusjonære problemstillinger i beskrivelser av biologiske systemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet skal omfatte 24 t undervisning (forelesninger,seminar/kollokvier).

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer. 

Eksamen

Skriftlig eksamen på 3 timer.

Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Ivarfolstad.jpg

Folstad, Ivar


Professor
Telefon: +4777644384
Mobil: 90088764 ivar.folstad@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no

GeirRudolf.JPG

Geir Rudolfsen


Instituttleder
Telefon: +4777646881
Mobil: 92226833 geir.rudolfsen@uit.no