høst 2019

ITE1806 Datakommunikasjon og sikkerhet - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teori og praksis går hånd i hånd, dvs. ca. halvparten teori og halvparten lab og øvingsoppgaver.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).
 • Grunnleggende sikkerhetsmekanismer, kryptering, signaturer, offentlig nøkkelkryptering.
 • Trusler, hva skal vi beskytte oss mot ?
 • Gjennomgang av ulike angrepsmetoder med eksempler på slike.
 • Brannmurer, oppsett og konfigurering, brannmurtopologier
 • Sikkerhetsstrategier Bruk av kryptografi og digitale signaturer
 • Nettverksovervåkning, sniffing, innbrudsdetektering
 • VLAN for sikring av lokal nettverk
 • Sikkerhet i trådløse nettverk
 • Webtjener sikkerhet, sikkerhetsaspekter ved web programmering

Anbefalte forkunnskaper

ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal ha forståelse av:

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering
 • bruk av nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk
 • grunnleggende sikkerhetsfunksjoner i operativsystem, tjenester og nettverk
 • sikkerhetsrelaterte emner som kryptografi generelt, PKE, digitale signaturer, SSL m.m.
 • trusselbilde og de mest vanlige angrepsmetoder på Internett
 • hvordan sikre webapplikasjoner mot ulike angrep.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere.
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk
 • benytte kryptering og digital signering for beskyttelse av informasjon
 • å sikre et nettverk og tilhørende systemer mot trusler utenfra.
 • overvåke og kartlegge sikkerhetssårbarheter i et bedriftsnettverk
 • benytte sikkerhetsfunksjoner i operativsystem og nettverk for beskyttelse
 • kunne sikre webapplikasjoner mot ulike angrep

Generell kompetanse:

 • Etter fullført emne vil studenten kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor informasjonssikkerhet og datakommunikasjon.
 • Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktiske laboppgaver. Innhold i den praktiske delen av faget: navigering i IP-nettverk, oppkopling og monitorering av IP-nettverk, utstrakt bruk av "pakkesniffer" (Wireshark), programmeringsoppgaver (TCP/UDP-sockets, SSL/TLS) m.m. obligatoriske laboratorieoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

6 obligatoriske innleveringer. Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver. Hver innlevering vil bli evaluert til bestått eller ikke bestått. Alle innleveringer må være bestått for å kunne få karakter i faget.

For campusstudenter kreves minst 2/3 (67%) oppmøte i øvinger og forelesninger. Nettstudenter må gjennomføre et antall nettmøter med emneansvarlig/underviser

Eksamen og vurdering

Digital eller skriftlig eksamen, 5 timer.

Bokstavkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen.

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode.

Timeplan