høst 2019

ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Pensumet er innrettet på 3D-grafikk for spill og simuleringer og vil ta utgangspunkt i aktuelle 3D-grafikk plattformer.

3D grafikkprogrammering:

 • Grunnleggende bruk av aktuelt 3D API og verktøy.
 • Grunnleggende vektor, matriseregning og transformasjoner.
 • Grunnleggende shaderprogrammering.
 • Bruk av tekstur, lys, farger og materialer.
 • Animasjon/game-loop.
 • Brukerinput.
 • Enkel kollisjonsdeteksjon.
 • Anvende 3D modeller i spill.
 • Anvende tekstur på 3D modeller.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1, ITE1901 Programmering 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunnskap om grunnleggende 3D transformasjoner med vektor og matriseregning.
 • Kunne forklare konsepter og begreper som verteks, polygon, primitiv, mesh, graphics pipeline, tekstur, lysberegning, normalvektorer, shader, frustum.
 • Ha kunnskap om grunnleggende shaderprogrammering og GLSL ES.
 • Ha kunnskap om programmering og bruk av lys, teksturer, farger og 
 • materialer i forbindelse med 3D-grafikk.
 • Kjenne til grunnleggende datastrukturer som kan brukes til å representere 3D modeller.
 • Kunne anvende 3D modeller, laget i eksterne verktøy, i egenutviklede 3D-spill.

Ferdigheter:

 • Innsikt i hvordan man bruker Javascript til utvikling av 3D-grafikk og spill som fungerer i standard nettleser.
 • Innsikt i bruk av standard utviklingsverktøy.
 • Kunne benytte og lage enkle shaderprogrammer.
 • Kunne utvikle spill som inneholder styrbare og bevegelige (teksturerte) 3D-figurer, terreng og lyskilder.
 • Kunne konvertere, eksportere og importere 3D modeller.
 • Kunne reflektere over valg av verktøy til bruk til 3D-grafikk og spill.

Kompetanse:

 • Innsikt i oppbygning og konstruksjon av spill.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet 3D-grafikk og spillprogrammering.
 • Kan formidle kunnskap om datamaskingrafikk og programmeringstekniske momenter tilknyttet spill.
 • Kjennskap til planlegging og gjennomføring av større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

 • Totalt fire obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått.
 • For campusbaserte studenter kreves 67% oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 67% oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

 • En individuell programmeringsoppgave. Teller 1/3 av karakter i emnet.                               
 • En større prosjektoppgave. Gruppe. Teller 1/3 av karakter i emnet.
 • En individuell e-test/prøve. Teller 1/3 av karakter i emnet.

 Alle må være levert og bestått.

Kontinuasjon på individuell e-test er mulig. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave og/eller programmeringsoppgave må emnet tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet..

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DTE-2800 Datamaskingrafikk 10 stp