høst 2019

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller 1-årig forkurs for ingeniører

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Emnet baserer seg på linjefagene ITE1835-PIA med E-lære og ITE1842-Elektronikk1 eller tilsvarende emner. Emnet er tilgjengelig også for Prosess studenter.

Innhold

Instrumentation System Elements and Performance Terms

Measurement Case Studies

Control Systems

Process Controllers

Correction Elements

PLC Systems

System Models

Transfer Function

System Response 

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

  • Understanding the fundamentals of measurement systems
  • Understanding the various terminologies used in measurement and instrumentation systems.
  • Understanding the principles of industrial instrumentation and principles involved in control engineering.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:  

  • Able to measure various physical quantities using measurement techniques
  • Design of simple measurement systems including the application of measurement tools and data manipulation and acquisition.
  • Calibration of measurement sensors and instruments
  • Identifisere, planlegge og presentere ingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen sitt felt
  • Dimensjonere en instrumentutrustning i en industriell prosess 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:

  • Students will be able to apply the knowledge and skills independently in any particular situation by demonstrating the ability to cooperate, responsibility, capacity for reflection and critical thinking in studies and profession.

Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Læringsformer: Forelesning, øvinger og prosjektarbeid

Aktiviteter: 4 av 5 øvinger må være godkjent for å få eksamensrett.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene trenger å utføre noen eksperimenter som vil bli definert i løpet av første halvdel av kurset. Netto elevene må delta i minst én dag i løpet av samlings uka for å utføre øvinger.

Eksamen og vurdering:

Endelig karakter bestemmes av en numerisk vekting mellom skriftlig eksamen (70%) og prosjektarbeid (30%). Både eksamen og prosjekt må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Eksamensspråk er engelsk eller norsk.

Kontinuasjons­eksamen:

Studentene vil bli informert om Kontinuasjonsadgang og kontinuasjonsavvikling etter resultatene av avsluttende eksamen er sluppet.  

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PRO-2806 Instrumentering og prosessovervåkning 10 stp