høst 2019
MFA-2016 Marine systemer og maskineri - 10 stp

Sist endret: 02.03.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

 • Grunnleggende Termodynamikk
 • Marint Maskineri.
 • Maritime elektriske installasjoner og dieselelektrisk framdrift.
 • Maritime hydrauliske og pneumatiske anlegg.
 • Ombordbaserte IT-nettverk.
 • Dynamiske Posisjoneringssystemer.
 • Analyse av maritime systemer.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • Grunnleggende kunnskaper om termodynamiske prosesser
 • Gode kunnskaper om marint maskineri, hydraulikk og pneumatikk.
 • Gode kunnskaper om dieselelektriske propulsjonstyper og propulsjonskontroll.
 • Kunnskaper om prinsipper og komponenter som skal til for å designe hydrauliske anlegg, herunder: pumper, motorer, trykk og kontrollventiler, akkumulatorer, filtre, kjølere og kraftoverføring.
 • Gode kunnskaper om hydrauliske systemer for maritime applikasjoner som kraner, hiv-kompensering, vinsjer, stabilitets systemer.
 • Gode kunnskaper om ombordbaserte IT-nettverk.
 • Gode kunnskaper om konfigurasjoner for forskjellige skipstyper.
 • Kunnskap om identifisering, modellering og kontroll teori anvendt på dynamiske maritime system.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Utføre grunnleggende termodynamiske beregninger.
 • Identifisere, matematisk modellere og kontrollere dynamiske maritime system.
 • Utarbeide løsninger for datakommunikasjon mellom sjø og land samt gjøre feilsøking på datakommunikasjon.
 • Anvende dataverktøy (Matlab eller Scilab) for å analysere og utvikle maritime kontroll systemer.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har grunnleggende forståelse av maritimt maskineri og systemer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesninger. 28 timer laboratorium/seminar/øving.

Deler av emnet kan bli undervist på engelsk og deler av eksamen kan blir gitt på engelsk.


Eksamen

5 timers skriftlig eksamen.

Det gis bokstavkarakter A - F.

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MFA-2011 Skipshydrodynamikk 3 stp
MFA-2014 Lastehåndtering 1.5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2016